Κέντρο Υπηρεσιών

Συγκεντρωτικά, όλες οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες που παρέχει ο Δήμος στους πολίτες.
Καλώς ορίσατε στο κέντρο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου. Για να υποβάλλεται αίτημα για ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων παρακαλούμε προχωρήστε αρχικά στην εγγραφή σας στον διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου. Σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργηθεί η ψηφιακή σας θυρίδα από όπου θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα ηλεκτρονικά σας αιτήματα και τις απαντήσεις που λαμβάνεται από τον Δήμο.

File name:

File size: