Κέντρο Πληροφόρησης Νέων

Κέντρο Πληροφόρησης Νέων

Στοιχεία

Διεύθυνση : Μιαούλη 60, 18345, Μοσχάτο, Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2109427787

Περιγραφή

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΠΝ) αποτελούν δομές που λειτουργούν με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως κύριο στόχο να φέρουν τους νέους σε επαφή με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, και την παροχή έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης σε τομείς ενδιαφέροντος των νέων (εκπαίδευση, Ευρωπαϊκά προγράμματα, επαγγελματική κατάρτιση, ελεύθερος χρόνος κ.λπ.). Παράλληλα, τα ΚΠΝ είναι χώροι στέγασης νεανικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, είναι και χώροι συνάντησης των νέων όπου μπορούν να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους, χώροι δηλαδή έκφρασης της νεανικής δημιουργικότητας.

Κάθε ΚΠΝ παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες και προγράμματα:

  • Σύνδεση με τις κύριες ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες δεδομένων.
  • Δωρεάν χρήση Η/Υ για απευθείας σύνδεση με το Internet.
  • Ενημέρωση και καθοδήγηση από εκπαιδευμένο προσωπικό.
  • Διάθεση ενημερωτικού υλικού.
  • Κατά περίπτωση, παροχή συμβουλευτικής για την επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων στη σύγχρονη αγορά.
  • Ενημέρωση και υποστήριξη για τις δράσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων για νέους, και κυρίως, το πρόγραμμα Νεολαία

Η παροχή πληροφόρησης, ενημέρωσης και καθοδήγησης είναι δωρεάν και γίνεται με τα ακόλουθα μέσα:

  • Υποστήριξη του ενδιαφερόμενου από καταρτισμένα στελέχη του Κέντρου.
  • Χρήση Η/Υ του Κέντρου για αναζήτηση εστιασμένων στοιχείων στο διαδίκτυο υπό την παρακολούθηση υπεύθυνου.
  • Παραπομπή σε βάσεις δεδομένων που τηρεί ή στις οποίες έχει πρόσβαση το Κέντρο (π.χ. EURODESK, κ.λπ.) ή σε συγκεκριμένες συνδέσεις στο διαδίκτυο.
  • Ενημέρωση μέσω φυλλαδίων, που παρέχονται από το Κέντρο.
Παροχές