Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2020
Καλείστε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/A/ 11.3.2020) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 40/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 10 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης  10:00  και ώρα λήξης 12:00 […]
Οικονομική Επιτροπή 10/08/2020
Καλείστε στην 29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/A/ 11.3.2020) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 40/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 10 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 15:00, […]
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων εξοπλισμού και δαπέδων για την αναβάθμιση παιδικών χαρών
Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή ΗλεκτρονικούΔιαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτησηοργάνων εξοπλισμού και δαπέδων για τηναναβάθμιση παιδικών χαρών». Επισυναπτόμενα Έγγραφα
Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτωτων ορίων) για «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων» Επισυναπτόμενα Έγγραφα
Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη
Υποβολή αιτήσεων: 29/7/2020 – 7/8/2020
Ανάπλαση Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο
Ανάπλαση Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία Δημόσιου Υπερτοπικού Πόλου Πρασίνου με ήπιες χρήσεις Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αναψυχής. Συνοδευτικά Έγγραφα: Διαγωνισμός Πάρκου Ενόπλων.rar
Προμήθεια για τη βελτίωση και την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Γηπέδου Χ. Παυλίδης
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτωτων ορίων) «Προμήθεια για τη βελτίωση και τηνσυντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Γηπέδου Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ» Επισυναπτόμενα Έγγραφα
Επανάληψη διαγωνισμού – Εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού Σταδίου Μοσχάτου
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/7/2020 ΩΡΑ 10:30 Π.Μ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία από το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου η εκμίσθωση ενός κυλικείου επιφανείας 13,80 τ.μ. που αποτελείται από μία ενιαία αίθουσα που βρίσκεται μέσα στο Κλειστό Γυμναστήριο Μοσχάτου,επί της οδού Μιαούλη,με πλήρη […]
Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια ελαστικών
Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), υπολογιζόμενη στην συνολική τιμή του προϋπολογισμού και όχι ανά είδος ή κωδικό για την προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων (CPV: 34350000-5) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 184.997,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (44.399,28€) ήτοι […]
  • Kατηγορίες