Τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Μοσχάτου και Ταύρου:

Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου:

1. Αγγελική Ντατσίου
2. Σπύρος Αγγελόπουλος
3. Φωτεινή Αχλάδη – Παπανδρέου
4. Ελευθέριος Κουνέλης
5. Νικόλαος Κοντόπουλος
6. Ελένη Καπελέ – Παναγιωτοπούλου
7. Τριανταφυλλιά (Φιλιώ) Κιλίτσογλου
8. Βασίλειος Γραβάνης
9. Ανδρέας Γαρνάβος
10. Αργύρης Πέτσας
11. Γαρυφαλιά Μουζάκη

Δημοτική Κοινότητα Ταύρου:

1. Παναγιώτης Καπλάνης
2. Πέτρος Καραφωτιάς
3. Σταυρούλα Γραίου – Μέγκου
4. Νικόλαος Ταταράκης
5. Ειρήνη Σεϊτανίδου
6. Ζηνοβία – Βαρβάρα Πουλάκη – Σιμιτζή
7. Κωνσταντίνος Μπιθυμήτρης
8. Ευθύμιος Δουσμανόπουλος
9. Γεωργία Κωσταντακοπούλου
10. Γεώργιος Παπαδόπουλος
11. Αμαλία Καζαντζή