side-area-logo

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 28/02/2020

Καλείστε στην 7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο στις 28 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης για: Α) Άσκηση εκ μέρους του Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έφεσης κατά 1) Του Ν.Π.Δ.Δ. με το όνομα «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής» (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. με το όνομα «Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής» (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.), 2) Της υπ’ αριθ. 1904/2020 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (29ο Τμήμα) και 3) Της υπ’ αριθ. 21731/2018 προδικαστικής και εν μέρει οριστικής (συμπροσβαλλόμενης) απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (29ο Τμήμα) και Β) Διορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για να ασκήσουν, παραστούν και υποστηρίξουν για λογαριασμό του Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου την προαναφερόμενη έφεση ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο που θα οριστεί ή σε κάθε νόμιμη μετά από αναβολή ή ματαίωση συζήτηση αυτής.

2. Λήψη αποφάσεως για την άσκηση Αίτησης Θεραπείας του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου κατά ΕΦΚΑ και των Π.Ε.Ε. Χ 124500, Χ124501/2019 και ΠΕΕΜ/9/2020, Χρονικής Περιόδου 3/2001 έως 9/2006 του Β΄ Τοπικού Υποκ/τος Μισθωτών Αττικής Αθηνών, Νοτ. Τομέα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 108/2020 απόφαση Δημάρχου.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 10/2/2020 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ».

4. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιανουαρίου έτους 2020.

5. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εντύπων, επάθλων και την παροχή Ιατρικών υπηρεσιών για την Αθλητική εκδήλωση «Σχολικοί Αγώνες 2020».

6. Λήψη απόφαση για την 1η υποχρεωτική τροποποίηση – αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, μετά την λήξη του οικονομικού έτους 2019.

7. Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ έτους 2019, για το τέταρτο τρίμηνο (από 01/01/2019 έως 31/12/2019), σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 4/2020 απόφαση του ΝΠΔΔ «ΔΟΠΑΚΑ» του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

8. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 5/2020 απόφαση του ΝΠΔΔ «ΔΟΠΑΚΑ» του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ».

10.Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16».

Επισυναπτόμενα Έγγραφα