ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Προσκλήσεις – Εισηγήσεις

Οι προσκλήσεις και τα θέματα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου και των Επιτροπών του Δήμου, καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα.

Καλείστε στην 19η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου «Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» την 1η Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, με τα εξής

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου) στις 1 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 με θέμα: «Υποβολή προτάσεων

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 8η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, με το άρθρο 10 παρ.1

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Ταύρου  στις   29  Μαΐου   2020   ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 19.00    σύμφωνα με το άρθρο 88  του Ν.

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου στις 22 Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30πμ, με τα εξής θέματα: Λήψη

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 17η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),  σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ  Ά 55/11.3.2020)

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 4η  τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Μοσχάτου που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, με το άρθρο 10 παρ.1

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 16η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019,  με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 15η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019,  με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα