ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Προσκλήσεις – Εισηγήσεις

Οι προσκλήσεις και τα θέματα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου και των Επιτροπών του Δήμου, καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα.

Καλείστε στην 13η  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ  Ά 55/11.3.2020) και κατά τις

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 5η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 και με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 11η  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  ( ΦΕΚ  Ά 55/11.3.2020) και κατά

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο στις 16 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα: 1. Λήψη απόφασης για

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Μοσχάτο 9-3-2020      ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                                 ΝΟΜΟΣ

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 8η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο στις 6 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:15, με το εξής θέμα: Λήψη απόφασης για την

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου) στις 16 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 με θέμα: «Υποβολή προτάσεων

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου την Πέμπτη στις 5 Μαρτίου 2020 και ώρα 20:00 με τα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου στις 3 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, με τα εξής θέματα:

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Μοσχάτου που θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Κων/πολεως & Σολωμού), στις 3 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 με το εξής θέμα:

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα