Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου:

Δήμαρχος: Ανδρέας Ευθυμίου

Μέλη:

1. Δημήτριος Σούτος
2. Δέσποινα Λουκάκη – Κουτσούκου
3. Ιωάννης Σάββας
4. Απόστολος Σιώκας
5. Βασιλική Καραβία
6. Γέωργιος Δαμηλάκος
7. Μαρία Τσέλιου
8. Γεώργιος Φελλάς
9. Παναγιώτης Χατζηαντωνίου
10. Δημήτριος Κόλλιας
11. Ευάγγελος Κοτζαμπασάκης
12. Πέτρος Δημητρίου
13. Ιωσήφ Βενάκης
14. Βασίλειος Γρούμπας
15. Παντελεήμων Δείξιμος
16. Ευστράτιος Κυριακόπουλος
17. Δημήτρης Κελεσίδης
18. Γαβαλά Πιπερίδη Ζαμπία
19. Γιώργος Μελέτης
20. Ελένη Μωραΐτη
21. Παναγιώτης Κυριαζίδης
22. Στυλιανή Βαλαβάνη
23. Αναστασία Λεγάκη
24. Ευάγγελος Πανταζόπουλος
25. Αντώνιος Μπούτσης
26. Γεράσιμος Πεφάνης
27. Αριστείδης Κρεμμύδας
28. Θεοδώρα Κατσίφη
29. Κατερίνα Καρύδη
30. Αθανάσιος Μελίστας
31. Δημήτρης Ζώταλης
32. Ευάγγελος Τσιρώνης
33. Χαράλαμπος Τουφεξίδης