ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμοί

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Διακήρυξη διαγωνισμού για τις υπηρεσίες κατάρτισης σχεδίου ΣΒΑΚ του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Διακήρυξη διαγωνισμού για την υπηρεσία “Ασφάλιστρα Μηχανημάτων και Μεταφορικών Μέσων”. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα  

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα  

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διακήρυξη διαγωνισμού

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ” Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης Δ. Κ. Μοσχάτου». Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

∆ΙΑΚHΡYΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ” Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την Προμήθεια Ειδών Άρτου και Ζαχαροπλαστικής Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Προκήρυξη, για την πρόσληψη μίας (1) θέσης καθαριστή/στριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ταύρου (Πειραιώς & Γρηγ. Λαμπράκη) και του 5ου Νηπιαγωγείου

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων για τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΗΜΙΠΕΖΟΔΡΟΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΙΠΥΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ) ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΑΣΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Διαγωνισμός για την “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από αύριο 20 Ιουνίου 2018, ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σε

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα 

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου δ ι α κ η

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων για τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ 2018. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου προκηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό για τη µίσθωση σχολικού κυλικείου του 2ου Λυκείου Μοσχάτου. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ – ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ – ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα (.zip αρχείο, 122 MB)

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5 Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

NEA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Προμήθεια καθισμάτων για τους υπαλλήλους του ΚΕΠ. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ισχύει έως την Τρίτη 19/12/2017 και ώρα 13.00. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Προμήθεια υλικών σήμανσης της κυκλοφορίας και σήμανσης οδών του Δήμου. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα