Καλείσθε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου), στις 06 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 με τα εξής θέματα: «Υποβολή προτάσεων επί

Keep readingKeep reading

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Μοσχάτου που θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Κων/πολεως & Σολωμού), στις 29 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με τα εξής θέματα: Υποβολή προτάσεων

Keep readingKeep reading

Καλείστε στην 38η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου την Δευτέρα στις 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 20:00 με τα

Keep readingKeep reading

Καλείστε στην 37η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου την Δευτέρα στις 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:30 με το

Keep readingKeep reading

Καλείστε στην 35η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου την Παρασκευή στις 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:30 με τα

Keep readingKeep reading