Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Περιοχής Ο.Τ. 16” Επισυναπτόμενα Έγγραφα

Keep readingKeep reading

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, προκηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό για την εκµίσθωση κυλικείου του

Keep readingKeep reading

Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου Επισυναπτόμενα Έγγραφα

Keep readingKeep reading

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Προκήρυξη Περίληψη Αίτηση

Keep readingKeep reading