side-area-logo

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1)  το άρθρο 221, παρ. 3, του ν. 4412/2016  “Mε απόφαση της αναθέτουσας  αρχής  συγκροτούνται γνωμοδοτικά  όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή   περισσότερες ή σε ετήσια βάση  για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή…”.

2) την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ11/οικ. 82/28-03-2018 Εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου  και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού  για το έργο με τίτλο “Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου”, προϋπολογισμού 30.000,00 €

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.dimosmoschatou-tavrou.gr)

H Διευθύντρια

Τ.Υ.Δ.Μ.-Τ & Δόμησης

Τσιώλη Αμαλία

Πολιτικός Μηχανικός  TE